Няколко примера за това какво е възможно.

Прекарвайте повече време в разрастване на бизнеса си и по-малко мислейки за скучните задачи в процеса.

energy monitoring illustration
01

Енергиен мониторинг

В днешно време управлението на енергията трябва да бъде по-ефективно от всякога. Това създава някои трудности в цялата индустрия, тъй като много от системите, които в момента работят в сектора, са изградени преди интернет революцията. Създадохме решение, което се свързва със съществуващ хардуер и сензори и отчита точни измервания на различни енергийни параметри като мощност и ток. Платформата събира данни, визуализира ги по смислен начин и може да Ви уведоми в случай на инцидент.

Това решение е идеално за отдалечени електроцентрали, самостоятелни генератори, отдалечени фотоволтаични системи, промишлени потребители на електроенергия и дори битови потребители.

Предимства
 • Ранно известяване за предварително конфигурирани критични събития
 • Автоматизация на електроцентрали на база събрани данни
 • Предотвратяване на прекъсване на електрическото захранване
 • Дигитализиране на ключови функции за електроснабдяване

Мониторинг на ниво в резервоари

Чрез монтирането на специализирани уреди, оборудвани със сензор можем да измерим дълбочината на дадена течност в резервоар. Платформата събира данни и може да Ви уведоми в случай на необичайно събитие.

Това решение е идеално за резервоари, водни кули, кладенци или езера.

Предимства
 • Ранно известяване за предварително конфигурирани критични събития
 • Автоматизация на помпи и клапани на базата на данни от датчик за ниво
 • Предотвратяване на наводнения или прекъсване на водоснабдяването
 • Спестете време и разходи за наблюдение на труднодостъпни места
tank level monitoring illustration
02
water pressure monitoring illustration
03

Мониторинг на налягане

Управлението на водата трябва да бъде по-ефективно от всякога и това изисква водоснабдяване, което е много устойчиво и ефективно. Налягането на водата е в основата на всяка водоснабдителна мрежа.

Чрез инсталирането на устройства, които следят налягането на тръбата в множество точки в дадена мрежа, можем да съберем данни, които да предотвратяват повреди или известяват за тяхното наличие. Платформата събира данни и може да Ви уведоми в случай на инцидент.

Предимства
 • Ранно известяване за предварително конфигурирани критични събития
 • Подобряване на времето за реакция в случай на инциденти
 • Намаляване на течовете на вода и ограничаване на загубите
 • Добавяне на значими статистики към вашето ежедневие
 • Дигитализиране на ключови функции за водоснабдяване

Мониторинг на качеството на водата

Възможно е да се автоматизира процеса на анализиране на качеството на водата и отчитане на измерванията в реално време. Проследяването на важни параметри като PH, DO, мътност и други вече може да се направи от дланта Ви. Конфигурацията на устройството и сензора може да варира много, така че не се колебайте да изпратите вашето запитване.

Възможно е да добавите автоматично дозиране на определени химикали, за да подобрите и параметрите - например мътност. Платформата събира данни и може да Ви уведоми в случай на необичайни стойности.

Предимства
 • Автоматизация на ръчния процес за анализ на водата
 • Измервания в реално време, които се отчитат 24/7
 • Ранно известяване в случай на необичайни стойности
 • Намалете загубите на вода и защитете здравето на вашите потребители
 • Възможност за сдвояване с автоматична дозираща система за автоматизиране на целия процес на пречистване на водата
 • Дигитализиране на ключови функции за водоснабдяване
water quality monitoring illustration
04
environmental monitoring illustration
05

Мониторинг на околната среда

Ние зависим от нашата среда и нейното качество и параметри влияят върху качеството ни на живот. Става все по-важно за общините, обществените сгради и фабриките да наблюдават качеството на въздуха, за да бъдат създадени дългосрочни планове на качеството на въздуха в норми. Измерването на параметри на въздуха като температура, влажност, индекс на качеството на въздуха, наличие на ФПЧ (фини прахови частици) и други е възможно с Levelll.

Но въздухът не е единствената среда, на която разчитаме – почвата и водата също съществуват в живота ни. Ние предлагаме усъвършенствани решения за мониторинг на почвата и водата, от които могат да се възползват както селскостопански компании, така и отделни фермери. Мониторингът на температурата на почвата, влагата, водния поток и нивото на водата никога не е бил толкова лесен и достъпен.

Предимства
 • Предоставя информация за качеството на въздуха в реално време
 • Подобрени работна среда и услуги за гражданите и служителите
 • Възможност за наблюдение и спазване на екологичните разпоредби
 • Автоматизирайте мониторинга на селскостопанската почва/околна среда и процеса на поливане
 • Следете влажността на почвата, предотвратявайте загуби на реколта поради суша
 • Осъзнайте пълната полза от напояването, увеличавайки очакваните добиви
 • Спестете време и разходи за наблюдение на труднодостъпни места
 • Намалете количеството вода, използвано за напояване, и откривайте течове
 • Ранно известяване в случай на необичайни стойности и вземане на ключови решения

Автономно дистанционно управление

Търговците на дребно, складовете, компаниите за водоснабдяване и фабриките могат да пестят енергия и да оптимизират разходите чрез автоматизиране на всичко, което консумира енергия, особено когато е в по-голям мащаб. Автоматизирането на процесите никога не е било толкова лесно с възможността за дистанционно управление на уредите, дори ако те са разположени на място с труден достъп.

Това решение е подходящо както за просто приложение, например управление на водни помпи, така и за внедряване в по-сложни системи, като например управление на улично осветление.

Управлението на свързаните уреди е възможно по няколко начина: ръчно управление, автоматично въз основа на стойност(и) на един или няколко сензора или автоматично въз основа на предварително зададен график. Последните два метода на управление изискват използването на автоматизация.

Предимства
 • Намалете разходите за потребление на енергия
 • Намалете разходите за поддръжка и експлоатация
 • Повишаване качеството на обслужване и дълготрайността на уредите
 • Подобряване на безопасността при управление на опасни или рискови устройства
 • Наличие на дългосрочни статистики за идентифициране на неизправности и оперативни проблеми
remote control illustration
06